oprogramowanie dla ripok
oprogramowanie dla ripok
oprogramowanie dla ripok

Funkcjonalności oprogramowania easyRipok

oprogramowanie dla zakładów zagospodarowania odpadów, RIPOK

Monitorowanie

System easyRipok pozwala na monitorowanie kluczowych wskaźników i wartości podczas pracy codziennej Ripoku, czy Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Dzięki przejrzystemu interfejsowi możemy w prosty i szybki sposób sprawdzić ważne informacje takie jak:

 • wykorzystanie limitów z pozwolenia zintegrowanego na bieżący dzień
 • zapełnienie magazynów
 • poziomy odzysku dla instalacji, gminy, czy kontrahenta
 • statystyki finansowe (wielkość sprzedaży via kontrahent lub surowiec, faktury opłacone / nieopłacone i wiele innych)
 • bilans przyjęć, wytworzeń i sprzedaży via magazyn w danym miesiącu
 • alerty ważności obowiązywania umów z kontrahentami

Raporty i zestawienia

Raporty i zestawienia generowane przez oprogramowanie easyRipok pozwalają na szybki dostęp do rzetelnych danych o odpadach. Dzięki informacjom z raportów i zestawień możemy w bezproblemowy sposób rozliczyć się z kontrahentem, urzędem gminy, czy urzędem marszałkowskim. Eksport raportów i zestawień do formatu PDF i Excel pozwala na wysyłkę drogą elektroniczną i drukowanie.

Przykładowe raporty:

 • Raport opłata marszałkowska
 • Raport o przyjęciu, wytworzeniu, sprzedaży
 • Raport odzysku z podziałem na gminy/obszary
 • Raport odzysku dla instalacji
 • Zestawienie dla gminy / transportującego / kontrahenta
 • Zestawienie z podziałem na obszary / gminy
 • Zestawienie łączne dla gminy
 • Zestawienie o odpadach dla danej gminy
 • Zestawienie dla kontrahenta

Obsługa wagi

Udostępniamy możliwość podłączenia do naszego systemu wagi zainstalowanej u klienta. Dzięki temu jest zapewniona automatyzacja pomiarów.

Prosta obsługa – przejrzysty, uproszczony interfejs ułatwiający obsługę użytkownikowi, to cel jaki sobie postawiliśmy projektując nasz system.

Ciągłe, bezproblemowe przyjmowanie odpadów – możliwość zawieszania przyjęcia odpadów w przypadku przebywania kilku pojazdów na terenie zakładu (pierwsze i drugie ważenie) oraz wiele innych korzyści.

Pszok

Moduł Pszok pozwala na kontrolowanie i rozliczanie prowadzenia PSZOK-u (także w imieniu kilku gmin). System umożliwia zdefiniowanie limitów jeśli takie występują w danej gminie. Raporty i zestawienia pozwolą na rozliczenie z podmiotem zlecającym prowadzenie PSZOK oraz bieżącą kontrolę wykorzystania limitów.

Ewidencja magazynowa

System monitoruje na bieżąco stany magazynowe, ich obecną zajętość oraz pozwala na definiowanie limitów dla poszczególnych typów odpadów wynikających z decyzji, czy to dla instalacji, czy danego magazynu.

KPO, KEO, Kwity wagowe

System umożliwia automatyczne generowanie Kart Przekazania Odpadów jak i Kart Ewidencji Odpadów na podstawie kwitów wagowych. System sprawdza powiązania między tymi dokumentami i automatycznie dokonuje aktualizacji omawianych dokumentów.

Finanse

Moduł pozwalający na wystawienie dokumentu sprzedaży w oparciu o jedno lub wiele przyjęć / sprzedaży odpadów w zadanym okresie czasu (rozliczanie firm). Moduł zawiera również zaawansowany mechanizm automatycznego rozliczania okresu z wydrukiem rachunku/faktury wraz z załącznikiem stanowiącym zestawienie przyjęć/sprzedaży odpadów.

Obsługa stacji przeład.

Oprogramowanie easyRipok jest nowoczesnym systemem informatycznym dedykowanym dla zakładów zagospodarowania odpadów (np. RIPOK). Dzięki naszemu systemowi będzie możliwe realne zarządzanie w jednym miejscu Ripokiem, stacjami przeładunkowymi, czy PSZOK-ami. Umożliwiamy połączenie stacji przeładunkowych do systemu centralnego i zarządzanie informacjami.

Multidostępność

Program easRipok został opracowany jako system sieciowy, dostępny na różnych platformach sprzętowych (komputer PC, laptop, tablem, smartfon). Praca w sieci komputerowej umożliwia na jednoczesny dostęp różnym użytkownikom w zależności od posiadanych uprawnień i kompetencji w zakładzie (kierownicy, dział rozliczeń, zarząd, pracownicy wagowi). Wszyscy pracują w jednym czasie i mają dostęp do tych samych danych tu i teraz, natychmiast.

program ripok

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

×