Pracownicy

Wybrane funkcjonalności

Prosta obsługa

Przejrzysty, uproszczony interfejs dający łatwość obsługi użytkownikom.

Szybka możliwość wygenerowania raportu ilościowego i rodzajowego o odpadach dla danej gminy/transportującego.

Automatyczna kontrola limitów przyjęcia odpadów według pozwoleń dla przedsiębiorstwa.

Możliwość ważenia na jednym przyjęciu kilku odpadów znajdujących się na jednym pojeździe.

Możliwość sprawdzenie ilości odpadów sprzedanych w danym okresie.

Ciągłe, sprawne przyjmowanie odpadów

Możliwość zawieszenia przyjęcia odpadów w przypadku ważenia kilku pojazdów po sobie.

Możliowość ważenia na jednym przyjęciu odpadów pochodzących z kilku gmin.

Możliwość kontroli ilości wytworzonych odpadów z danego magazynu na przedsiębiorstwie.

Możliwość sprawdzania procentowego odzysku odpadów.

Możliwość sprawdzania ile danego odpadu znajduje się na danym magazynie w przedsiębiorstwie.

Prosta obsługa

Przejrzysty, uproszczony interfejs dający łatwość obsługi użytkownikom.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Pełna historia zleceń

Możliwość ważenia na jednym przyjęciu kilku rodzajów odpadów znajdujących się na jednym pojeździe

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Magazyny – automatyczna kontrola limitów

Automatyczna kontrola limitów przyjęcia odpadów według pozwoleń dla przedsiębiorstwa.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Pochodzenie odpadów

Szybka możliwość wygenerowania raportu ilościowego i rodzajowego o odpadach z danej gminy/transportującego.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Dzięki systemowi EasyRipok wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki.

zobacz wersję demo >>