Kadra zarządzająca

Wybrane funkcjonalności

Raport opłata marszałkowska

jest to raport liczący ilość i kwotę jaką trzeba zapłacić do urzędu marszałkowskiego w związku z przyjęciem odpadów na kwaterę.

Raport o przyjęciu, wytworzeniu, sprzedaży

raport pokazujący gdzie i ile odpadów trafiło z przyjęcia płatnego/pszok, ile zostało wytworzonych odpadów i gdzie się znajdują oraz ile odpadów sprzedaliśmy.

Raport odzysk

raport liczący procentowy odzysk z odpadów przekazanych do odzysku. Suma odpadów trafiających na magazyn, gdzie jest prowadzony odzysk pomniejszony o odpady wytworzone na sortowni.

Zestawienie gmina

raport pokazujący ilość, kod odpadu i kontrahenta, który dostarczał odpady w danym okresie.

Zestawienie łączne dla gminy

raport pokazujący łączną ilość przyjętych odpadów w danym okresie z miejsc pochodzenia odpadów.

Zestawienie o odpadach dla danej gminy

raport miesięczny, który pokazuje ile w danym dniu miesiąca dostarczono odpadów z podziałem na kod i ilość.

Zestawienie wg. kontrahentów

raport potrzebny do wystawiana faktury. Pokazuje ile i jaki kod odpadów dostarczył dany kontrahent/płatnik, kto był jego transportującym oraz z jakiego obszaru pochodził odpad.

Indywidualne wdrożenie

Obejmuje dostosowanie raportów i zestawień do odpowiednich kryteriów klienta. System najlepiej dostosowany do potrzeb klienta.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Pełna informacja

Dzięki naszemu systemowi masz pełną informacje co się dzieje z odpadami w przedsiębiorstwie.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Opłata marszałkowska

jest to raport liczący ilość i kwotę jaką trzeba zapłacić do urzędu marszałkowskiego w związku z przyjęciem odpadów na kwaterę.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Raport o przyjęciu, wytworzeniu, sprzedaży

raport pokazujący gdzie i ile odpadów trafiło z przyjęcia płatnego i na pszok, ile zostało wytworzonych odpadów, gdzie się znajdują oraz ile odpadów sprzedaliśmy.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Zestawienie dla gminy / przewoźnika

Jest to raport pokazujący ile wybrany kontrahent i przewoźnik w wybranym okresie dostarczył odpadów z podziałem na kody, dni, nr rejestracyjne, metody zagospodarowania wraz z podsumowaniem.

To nie wszystko! Poznaj więcej.

Zobacz demo >>

Karta Przekazania Odpadów, Karta Ewidencji Odpadów

Zintegrowany system komputerowy EasyRipok jest przeznaczony dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów (w tym Ripok)...

Zobacz więcej >>
Karta przekazania odpadów

Program do ewidencji odpadów

EasyRipok to komplesowy program do ewidencji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów...

Zobacz więcej >>
Ewidencja odpadów

Dzięki systemowi EasyRipok wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki.

zobacz wersję demo >>